Đăng nhập
Tập huấn triển khai các hoạt động công nghệ thông tin năm học 2018-2019

Sáng ngày 07 tháng 11 năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Hà Giang tổ chức khai mạc khóa tập huấn triển khai các hoạt động công nghệ thông tin năm học 2018-2019 cho đội ngũ cán bộ cốt cán làm công tác tin học đến từ các đơn vị trực thuộc, các trường trực thuộc phòng GD&ĐT, chuyên viên các phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, Trung tâm GDNN- GDTX các huyện, chuyên viên các phòng chức năng Sở...Trong thời gian 02 ngày tập huấn (07-08/11/2018) các học viên được  giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm Cơ sở dữ liệu ngành GD&ĐT của Bộ GD&ĐT; kỹ năng khai thác, sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý nhà trường vnEdu cho giáo viên/cán bộ quản lý; khai thác và sử dụng các module mới được cập nhật trên phần mềm vnEdu; kỹ thuật xây dựng bài giảng e-Learning, khai thác các nguồn học liệu, kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet ...


Đây là hoạt động thường niên của Sở Giáo dục và Đào tạo nhằm phát huy vai trò của công nghệ thông tin và các thành tựu khoa học, công nghệ hiện đại trong quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo và dạy học, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học.

 

Phạm Văn Phải - Sở GD&ĐT