No title... No title... No title...

Đăng nhập
Các đơn vị trực thuộc

TT

Tên Trường

Hiệu trưởng

ĐTDĐ

Địa chỉ

1

Trường THPT Đồng Yên

Phạm Anh Khoa

0912795208

Xã Đồng Yên, Bắc Quang, Hà Giang

2

Trường THPT Hùng An

Trần Thái Dương

0914626950

Xã Hùng An, Bắc Quang, Hà Giang

3

Trường THPT Kim Ngọc

Đặng Minh Phương

0834316692

Xã Kim Ngọc, Bắc Quang, Hà Giang

4

Trường THCS&THPT Liên Hiệp

Phạm Văn Cường

0949103686

Xã Liên Hiệp, Bắc Quang, Hà Giang

5

Trường PTDT NT Bắc Quang

Lê Xuân Thắng

0915836025

Xã Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang

6

Trường THPT Việt Vinh

Ngô Thị Lan Hương

0948666319

Xã Việt Vinh, Bắc Quang, Hà Giang

7

Trường THPT Tân Quang

Hoàng Anh Đức

0919924916

Xã Tân Quang, Bắc Quang, Hà Giang

8

Trường THPT Quang Bình

Nông Việt Chì

0915836025

TT Yên Bình , Quang Bình, Hà Giang

9

Trường THPT Xuân Giang

Nguyễn Thành Chung

0944049646

Xã Xuân Giang, Quang Bình, Hà Giang

10

Trường THCS&THPT Nà Chì

Nguyễn Hồng Quân

0838521009

Xã Nà Chì, Xín Mần Hà Giang

11

Trường THPT Xín Mần

Lê Quang Thức

0942167202

TT Cốc Pài, Xín Mần, Hà Giang

12

Trường THCS&THPT Xín Mần

Sùng Quang Thành

0916641202

Xã Xín Mần, Xín Mần Hà Giang

13

Trường THPT Hoàng Su Phì

Phạm Thúy Ngân

(Phó Hiệu trưởng phụ trách)


0918259074

TT Vinh Quang, Hoàng Su Phì, Hà Giang

14

Trường THPT Thông Nguyên

Nguyễn Thị Huệ

0941034789

Xã Thông Nguyên, Hoàng su Phì, Hà Giang

15

Trường THPT Việt Lâm

Trần Quốc Khánh

0363896888

Xã Việt Lâm, Vị Xuyên, Hà Giang

16

Trường THPT Vị Xuyên

Trần Quang Vinh

0839129168

Đ.Yết Kiêu, TT Vị Xuyên, Hà Giang

17

Trường THCS&THPT Linh Hồ

Nguyễn Hoàng Sơn

0912009648

Xã Linh Hồ, Vị Xuyên, Hà Giang

18

Trường THCS&THPT Phương Tiến

Trịnh Quốc Phương

0919019619

Xã Phương Tiến, Vị Xuyên, Hà Giang

19

Trường THCS&THPT Tùng Bá

Trịnh Xuân Tùng

0912089646

Xã Tùng Bá, Vị Xuyên, Hà Giang

20

Trường THPT Lê Hồng Phong

Ngô  Duy Viễn

0961087999

P.Minh Khai , Tp Hà Giang, Hà Giang

21

Trường PTDT Nội trú THPT Tỉnh

Nguyễn Phú San

0912609116

P.Minh Khai , TP Hà Giang , Hà Giang

22

Trường THPT Chuyên

Vũ Thị  Kim Chung

0949849888

P.Nguyễn Trãi  TP Hà Giang, Hà Giang

23

Trường THPT Ngọc Hà

Hoàng Tiến Quân

0915820198

Xã Ngọc Đường, TP Hà Giang, Hà Giang

24

Trường THPT Quản Bạ

Bùi Minh Thảo

0987208864

TT Tam Sơn, Quản Bạ, Hà Giang

25

Trường THPT Quyết Tiến

 
Bùi Đăng Dương

  0912357193

Xã Quyết Tiến,  Quản Bạ, Hà Giang

26

Trường THPT Yên Minh

Vũ Quốc Sơn             

0915 605435

TT Yên Minh, Yên Minh, Hà Giang

27

Trường PTDT NT Yên Minh

Phạm Thanh Minh

0912802046

TT Yên Minh , Yên Minh, Hà Giang

28

Trường THPT Mậu Duệ

Trần Xuân Hòa

0949818810

Xã Mậu Duệ, Yên Minh, Hà Giang

29

Trường THPT Đồng Văn

Nông Thế Huân

0915703167

TT Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang

30

Trường THPT Mèo Vạc

Lương Thị Ngọc

0989205171

TT Mèo Vạc, Mèo Vạc, Hà Giang

31

Trường THPT Bắc Mê

Nguyễn Xuân Toàn

0914861921

TT Yên Phú, Bắc Mê, Hà Giang

32

Trường THCS&THPT Minh Ngọc

Phạm Quốc Khánh

0915355090

Xã Minh Ngọc, Bắc Mê, Hà Giang

33

Trung GDTX-HN tỉnh


Nguyễn Thị Phương Oanh
0914057672

Phường Minh Khai - Thành phố Hà Giang

34

Trường CĐSP Hà Giang

Hoàng Thị Giang 
(Phó hiệu trưởng phụ trách)
0915273989

Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang