No title... No title... No title...

Đăng nhập
Lãnh đạo Sở


I. LÃNH ĐẠO SỞ

1. Giám đốc  Sở GD&ĐT: Nguyễn Thế Bình
Email:

         ntbinh.sgddt@hagiang.gov.vn

         ntbinh.sgd@hagiang.edu.vn


Phó Giám đốc: Lâm Thế Hùng
email: lamthehung@hagiang.edu.vn


Phó Giám đốc: Phạm Hồng Thanh

Email:phamhongthanh.sgd@hagiang.edu.vn

 
 

II. Công đoàn ngành Giáo dục

 1. Nguyễn Thị Phương - Chủ tịch

Email: congdoan.sohagiang@moet.edu.vn

2. Nguyễn Thị Thu Thanh - Chuyên viên

III. CÁCĐƠN VỊ THUỘC SỞ

1. Vũ Trọng Hiền - Chánh Văn phòng

Email: vanphong.SoHaGiang@moet.edu.vn;

ĐT: 02193866344

2. Lê Xuân Chung - Chánh Thanh tra

Email: thanhtra.SoHaGiang@moet.edu.vn;

ĐT: 02193867742

3. La Thị Thúy Chinh - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Email: phongTCCB.SoHaGiang@moet.edu.vn;

ĐT: 02193867723

4. Vũ Thi Thanh Huyền - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

Email: phongKHTC.SoHaGiang@moet.edu.vn;

ĐT:02193867293

5. Trần Nhật Khánh - Trưởng phòng KT&QLCLGD

Email:phongKT.SoHaGiang@moet.edu.vn;

ĐT: 02193862400

6. Đỗ Trọng Thân - Trưởng phòng Giáo dục Trung học

Email: phongGDtrH.SoHaGiang@moet.edu.vn;

 ĐT: 02193867733

7. Trịnh Đình Huynh - Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học - Giáo dục Dân tộc

Email: phongGDTH.SoHaGiang@moet.edu.vn;

ĐT: 02193867732

8. Nguyễn Thị Phú - Trưởng phòng Giáo dục Mầm non

Email: phongGDMN.SoHaGiang@moet.edu.vn;

ĐT: 02193867731

9. Nguyễn Tất Phấn - Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên - Giáo dục Chuyên nghiệp

Email: phongGDTX.SoHaGiang@moet.edu.vn;

ĐT: 02913867741

Email: phongGDCN.SoHaGiang@moet.edu.vn;

ĐT: 02193867740