Ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan,tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị tỉnh Hà Giang
Số ký hiệu văn bản 1829_QD-UBND
Ngày ban hành 08/11/2018
Ngày hiệu lực 09/11/2018
Trích yếu nội dung Ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan,tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị tỉnh Hà Giang
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt sdsds
Tài liệu đính kèm 1829_QD-UBND_201809210254327870_000.00.07.H22.pdf